Az egyesületről

Az egyesületről

Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület

1. Az Egyesület alapvető adatai

Az Egyesület neve: Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület
Az Egyesület rövidített neve: Esztergom és Térsége TDM
Az Egyesület székhelye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Az Egyesület statisztikai azonosítója: 18653809-9499-529-11
Az Egyesület országos nyilvántartásbeli azonosítója: 11-02-0001982
Az Egyesület nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: 1200/Pk.60030/2015/4.
Az Egyesület honlapjának címe: http://www.iranyesztergom.hu/
Az Egyesület e-mail címe: esztergomtersegitdm@gmail.com 
Az Egyesület vezető tisztségviselője (elnöke): Szekeresné Czinege Erzsébet 
Az Egyesület illetékességi területe az Esztergom-nyergesújfalui, és dorogi statisztikai kistérség területére terjed ki.

2. Az Egyesület jogállása

Az Esztergom és Térsége Turisztikai Egyesület olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, az egyesülési jog alapján a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, közhasznú tevékenységet végző civil szervezet, amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amelynek szolgáltatásai az Egyesület tagjain, munkavállalóin és önkéntesein kívül más harmadik személyek számára is hozzáférhetőek. Az Egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.


Az Egyesület civil szervezet, s mint ilyen, jogi személy: jogai és kötelezettségei lehetnek.
Az Egyesület jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. Az Egyesület személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csak az embert illetheti meg.


Az Egyesület saját névvel, székhellyel, tagjaitól elkülönült vagyonnal, valamint az ügyvezetését és a képviseletét ellátó szervezettel rendelkezik.
Az Egyesület saját maga rendelkezik nevével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési-, reklám- és a tevékenység televíziós, rádiós, valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat.

3. Az Egyesület alap céljai, alap- és közhasznú tevékenységei

Az Egyesület alap céljai
Az Egyesület alapvető célja a magán- és a közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés. Esztergom és térségének turisztikai-, gyógyászati-, egészségügyi, egyházi és kulturális attrakcióinak népszerűsítése, az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás, ismeretterjesztés.
Az Egyesület alapcélja továbbá a turisztikai termékfejlesztés, Esztergom és térségének turizmusának fellendítése, a településre érkező vendégek számának növelése, a vendégek számára magas színvonalú turisztikai és egészségügyi szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatások nyújtásának elősegítése.

 

Az Egyesület alap- és közhasznú tevékenységei
Esztergom és térsége területén koordinálni a turisztikai vállalkozások tevékenységét, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és szervezetek érdekképviseletét, valamint összehangolni a gazdasági szereplők tevékenységét a jogkövető vállalkozások közreműködésével működtetett fenntartható turizmus megvalósítása érdekében.


Az egyes turisztikai, egészségügyi és vendéglátóipari szolgáltatásokra, kulturális programokra vonatkozó tájékoztató, népszerűsítő tevékenység, turisztikai információs iroda teljes körű üzemeltetése, a térségi turizmussal kapcsolatos észrevételek, panaszok, javaslatok kezelése.


Az önkormányzati, civil, és vállalkozói turisztikai tevékenységek összehangolása, a turizmussal felmerülő helyi önkormányzati feladatok egy részének kezelése, a település marketing munkájának ellátásában történő kiterjedt részvétel.
Közös marketing stratégia kialakítása az érintettek széles körének bevonásával, illetve az Egyesület marketing-kutatásaira alapozva.


Az összehangolt turisztikai termékfejlesztés, a meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása érdekében szükséges teendők felmérése és  - lehetőség szerint – elvégzése.


Esztergom és térségének idegenforgalmi szereplőinek összefogásával a vendégéjszakák számának növelése, magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése, rendszeres kapcsolattartás az önkormányzat területfejlesztési és idegenforgalmi bizottságával.


Turisztikai szolgáltatások közvetítése; turisztikai informatikai rendszer működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok részére.
A helyi turisztikai szolgáltatásokra, eredményekre, turisták elégedettségére vonatkozó adatok folyamatos gyűjtése, statisztikák készítése.
A tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az Egyesület eredményeiről.
Turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, pályázatokon való részvétel.
Rendezvény- és konferenciaszervezés, illetve ezek támogatása.


Sporteszközök, egyéb eszközök kölcsönzése, sportlétesítmények üzemeltetése.
A vonatkozó szabályozás és a végrehajtási gyakorlat figyelemmel kísérése és elemzése az Egyesület céljában megjelölt szempontok alapján.
Turisztikai weboldal üzemeltetése.


Az ún. helyi TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezeti minőségből eredő feladatok ellátása.